Les entitats reunides al III Congrés del Tercer Sector Ambiental plantegen 40 reptes ambientals que ha d’afrontar Catalunya

 • Més de 80 entitats van participar divendres al III Congrés del TSAcat per abordar els reptes ambientals de futur de Catalunya i incidir així en les polítiques públiques
 • Els 140 participants, reunits en 6 taules temàtiques, van plantejar 40 reptes destacats pel futur del país
 • Una ponència sobre el rol de l’activisme ambiental amb Mireia Boya i Francesc Giró destaca la necessitat del sector de treballar en xarxa i de ser lobby de pressió
 • Aquest sector representa un volum econòmic de 19,3 milions d’euros i compta amb més de 25.000 socis

 

Més de 80 entitats i institucions, i al voltant de 140 inscrits van participar divendres passat al  III Congrés Tercer Sector Ambiental a Catalunya que va tenir lloc al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i van fixar quins han de ser els grans reptes ambientals a curt i llarg termini pel país. La trobada va agrupar els principals agents del sector a l’entorn de sis taules de treball temàtiques que van ser dinamitzades per deu entitats expertes en cadascun dels àmbits. L’objectiu del congrés era traçar els principals reptes ambientals del país per incidir així en les polítiques públiques, alhora que crear sinèrgies internes.

 

Els participants van traçar, a través de les conclusions determinades per cada taula, quin ha de ser el full de ruta de Catalunya en l’àmbit ambiental i van determinar una quarantena de reptes importants a abordar entre els 6 àmbits.

 

El canvi climàtic i la problemàtica de la qualitat de l’aire, les lleis de territori, de biodiversitat i d’espais agraris, qüestions sobre l’educació ambiental, la sobirania energètica o la municipalització del recurs de l’aigua van ser alguns dels temes abordats en aquest 3r congrés organitzat per l’Obrador del Tercer Sector Ambiental (o3sac).

 

Del canvi climàtic a la sobirania energètica

Entre els 40 objectius marcats, en destaquen la creació de peatges de congestió a les metròpolis, la restricció de l’ús del cotxe segons la numeració de la matrícula, o la revisió i l’abaratiment del sistema tarifari en el transport públic, o fer lobby per crear un canvi cap a la transició energètica, frenar l’increment del preu de l’energia, i per garantir els subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) a la població, i incidir perquè hi hagi una legislació vers l’ús energètic de la indústria i la mobilitat. D’altres qüestions plantejades van ser la revisió dels plans territorials amb instruments vigents donant més importància als factors ambientals, l’aprovació de lleis pendents com la de biodiversitat, incidir en la millora de la qualitat de l'aigua especialment com a conseqüència de contaminants difusos, nitrats i hidromorfologia, generar debats perquè els grans productors agrícoles i ramaders no malmetin les fonts d'aigua i els aqüífers,  o la creació d'un departament de medi ambient amb competències plenes i una Agència de la Natura.

 

Així mateix, la trobada va ser una oportunitat per les entitats ambientals per fer xarxa, una de les assignatures pendents del sector, i establir aliances i col·laboracions internes. Aquest va ser l’objectiu de l’Espai ‘Fem Xarxa’, que va cloure el congrés, buscant generar sinèrgies i aliances internes.

 

 

#3congresTSAcat

L’acte inaugural va comptar amb el coordinador de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac), Manel Cunill, la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Marta Subirà, i el comissionat d’Ecologia de l’Ajuntament de Barcelona, Frederic Ximeno, que va substituir la Tinenta d’Alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, que no va poder assistir-hi.

 

L’històric consultor i Premi Medi Ambient 2017, Francesc Giró i l’ambientòloga i exdiputada de la CUP Mireia Boya, van protagonitzar la ponència d’obertura amb una visió autocrítica sobre el rol de les entitats ambientals en el país. Boya va fer una crida a exercir de “lobby de pressió real per incidir en les decisions polítiques de tots els partits” i Giró,  va reflexionar sobre com esdevenir un sector “menys precari i més professionalitzat amb possibles fusions entre entitats”.

 

A Catalunya, hi ha unes 220 organitzacions no governamentals i entitats privades sense finalitat de lucre en l’àmbit de l’ecologia, la sostenibilitat ambiental i, en general, la protecció i la millora del medi ambient. Aquestes entitats compten amb prop de 25.000 socis, al voltant de 5.500 voluntaris, i representen un volum econòmic de 19,3 milions d’euros. Per a més informació, podeu consultar el Baròmetre del Tercer Sector Ambiental.


 

 

40 REPTES PER AL FUTUR D’UN PAÍS

 

 

REPTES TAULA CONSERVACIÓ I BIODIVERSITAT

 

Estructures administratives, legals, de governança i de fiscalitat

 • Creació d'un departament de medi ambient amb competències plenes i una Agència de la Natura.
 • Aprovació d'una llei de biodiversitat

 

Incidència política

 • Lobbying professionalitzat i coordinat a través d'una organització paraigües.
 • Millora del missatge a transmetre i de l’estratègia comunicativa

 

Conservació cívica i privada

 • Explorar iniciatives innovadores en conservació cívica /privada a nivell internacional i adaptar-les a l’àmbit català.
 • Potenciar el paper de les empreses i els mecenes privats en la conservació

 

Finançament i professionalització

 • Línies estables de finançament i incentius fiscals específicament dissenyats per la conservació de la natura.
 • Sistemes de certificació i auditoria per tenir professionalització i bones pràctiques i transparència de les entitats.

 

 

REPTES TAULA ORDENACIÓ AMBIENTAL DEL TERRITORI

 • Revisió dels plans territorials amb instruments vigents donant més importància als factors ambientals.
 • Fomentar participació ciutadana amb el compromís que s’apliquin els resultats.
 • Anticipació per part de les entitats davant de plans/projectes conflictius.
 • Crear i fomentar sinèrgies entre entitats no lucratives, consultories i ens públics.
 • Educació i sensibilització ambientals en tots els nivells de formació.

 

 

REPTES TAULA CANVI CLIMÀTIC I QUALITAT DE L’AIRE

 • Reduir l’ús quotidià massiu del cotxe mitjançant dues mesures:

–      Creació de peatges de congestió a les metròpolis

–      Restricció de l’ús del cotxe segons la numeració de la matrícula; parella/imparella.

 

 • Promoció del transport públic i la intermodalitat:

–      Revisió i abaratiment del sistema tarifari

–      Augment de la freqüència de ferrocarrils interurbans

–      Integració al transport públic del sistema de bicicletes i més estacions bici

 

 • Canviar la jerarquia en l’ús de l’espai públic:

–      Vianants

–      Bicicletes

–      Transport públic i col·lectiu en superfície

 

 • Obligació de monitoratge real, transparència i comunicació dels indicadors de la qualitat de l’aire, així com la regulació de la publicitat del sector de l’automoció en l’espai públic.

 

 

 

REPTES TAULA DE SOBIRANIA ENERGÈTICA

 • Informar i divulgar d’on ve l’energia, com es distribueix, es transporta i es comercialitza, perquè la ciutadania estigui apoderada per decidir.
 • Educació sobre la sobirania energètica en les escoles, i en l’educació en el lleure, per fomentar i facilitar la transició energètica, incorporant l’energia com a tema transversal en les activitats educatives ambientals.
 • Crear xarxes de pressió crítica per incidir en les polítiques energètiques
 • Potenciar les iniciatives actuals en energies renovables  i eficiència energètica.
 • Donar-li més protagonisme a l’energia en les activitats de les entitats ambientals, donat que sempre hi és present.
 • Treball comunitari respecte l’acceptació de les instal·lacions d’equipaments de fonts renovables
 • Fomentar i incentivar la recerca per minimitzar l’impacte de les energies renovables en el món rural.
 • Incidència política per crear legislació vers l’ús energètic de la industria i la mobilitat
 • Canviar el discurs vers al ciutadà apoderant i no culpabilitzant.
 • Fer lobby des  de les entitats ambientals per crear un canvi cap a la transició energètica, per frenar l’increment del preu de l’energia, i per garantir els subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) a la població.

 

 

 REPTES TAULA EDUCACIÓ I VOLUNTARIAT AMBIENTAL

 • Integrar als projectes ambientals elements de l'esfera social, per dotar-los d'un caràcter més transversal.
 • Les campanyes de voluntariat ambiental han de ser propositives i inclusives.
 • Augmentar la incidència política del sector ambiental en els diferents departaments del Govern.
 • Fer de Catalunya un referent europeu en termes de voluntariat i d'educació ambiental.
 • Implicar la societat civil en traslladar els valors de la sostenibilitat a les seves vides quotidianes.
 • Reconèixer econòmicament, i també en termes de drets laborals, els professionals de l'educació ambiental.
 • Integrar els projectes de les escoles verdes a l'ensenyament de manera transversal i efectiva.

 

 

REPTES TAULA AIGUA

 • Treballar per fomentar la pedagogia sobre la reutilització de l'aigua.
 • Generar debats perquè els grans productors agrícoles i ramaders no malmetin les fonts d'aigua i els aqüífers.
 • Incidir en la millora de la qualitat de l'aigua especialment com a conseqüència de contaminants difusos, nitrats i hidromorfologia.
 • Fer treballar al territori per eliminar les minicientrals d'aigua, especialment al Ter, que suposen un obstacle per la fauna i un impacte.
 • Donar suport a la lluita contra la salinització al Llobregat i Besós estenent la lluita contra els runams salins a tota la conca.

 

Per a més informació: http://www.3congrestsa.cat

 


MÉS D'UN CENTENAR D'ENTITATS PARTICIPARAN DIVENDRES AL 3r CONGRÉS DEL TERCER SECTOR AMBIENTAL DE CATALUNYA

 • Una ponència sobre el rol de l’activisme ambiental amb Mireia Boya i Francesc Giró obrirà el principal congrés del sector aquest divendres 16 al CCCB
 • Aquest sector representa un volum econòmic de 19,3 milions d’euros i compta amb més de 25.000 socis
 • La trobada pretén abordar els reptes ambientals de futur de Catalunya per incidir en les polítiques públiques i establir aliances i sinèrgies internes

 

Un centenar d’entitats representades per uns 130 inscrits participaran aquest divendres 16 de febrer al III Congrés TSAcat al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). L’històric consultor i Premi Medi Ambient 2017, Francesc Giró i l’ambientòloga i exdiputada de la CUP Mireia Boya, obriran el congrés amb una ponència sobre el paper de les entitats ambientals en la presa de decisions de les polítiques del país.

 

L’acte inaugural i més institucional serà protagonitzat pel representant de l'Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (o3sac), Manel Cunill, la Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Marta Subirà, i la Tinenta d’Alcalde d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, just a l’inici del congrés.

 

Incidir a nivell institucional i traçar quin ha de ser el futur de Catalunya en l’àmbit mediambiental és el principal repte que es planteja aquest 3r Congrés del sector, el fòrum de trobada de totes les entitats mediambientals de Catalunya que se celebra cada tres anys, impulsat per l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

 

A Catalunya, hi ha unes 220 organitzacions no governamentals i entitats privades sense ànim de lucre en l’àmbit de l’ecologia, la sostenibilitat ambiental i, en general, la protecció i la millora del medi ambient. Aquestes entitats compten amb prop de 25.000 socis, al voltant de 5.500 voluntaris, i representen un volum econòmic de 19,3 milions d’euros. Per a més informació, podeu consultar el Baròmetre del Tercer Sector Ambiental.

 

Del canvi climàtic a la sobirania energètica

El canvi climàtic i la problemàtica de la qualitat de l’aire, les lleis de territori, de biodiversitat i d’espais agraris, qüestions sobre l’educació ambiental, la sobirania energètica o la municipalització del recurs de l’aigua són alguns dels temes d’actualitat que s’abordaran en 6 taules de debats. Les sessions agrupades sota el títol d’Espai ‘Els Reptes’, seran simultànies i conduïdes per entitats expertes en cada àmbit.

 

La participació és oberta a les entitats però també a tot l’àmbit d’influència del sector; organitzacions, empreses i institucions. El Congrés vol esdevenir un fòrum àmpliament representatiu de totes les voluntats col·lectives mediambientals i generar unes Conclusions que siguin el màxim d’incisives en el traçat mediambiental del país.  

 

Així mateix, la trobada continua essent una oportunitat pel sector per fer xarxa i establir aliances i col·laboracions entre entitats a través de l’espai ‘Fem Xarxa’, dinamitzat amb l’objectiu de generar sinèrgies i aliances internes.

 

 

Per a més informació: http://www.3congrestsa.cat


ENCARA ET POTS INSCRIURE AL 3r congrés del tsacat!

programa definitiu i altres informacions

Ja som 75 inscrits al 3r congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya!

 

Pels que encara no us heu inscrit, hem ampliat el termini d'isncripcions, i ho podeu fer fins el dia 9 de febrer de 2018!

 

El congrés del TSAcat és una fita molt important pel conjunt de les entitats ambientals de Catalunya, és per això que  us animem a què hi participeu!

 

Ja podeu consultar el PROGRAMA DEFINITIU del 3r congrés, amb espais destinats a incidir a nivell institucional i traçar quin ha de ser el futur de Catalunya en l’àmbit ambiental, i un taller que serà una oportunitat pel sector per fer xarxa i establir aliances i col·laboracions entre entitats.

 

Aprofitem per informar-vos que hem aconseguit que els participants del congrés pugueu entrar gratuïtamentl'exposició 'Després de la fi del món', al mateix recinte del CCCB. Només us caldrà mostrar l'acreditació del congrés.

 

Us convidem, doncs, a totes les entitats a assistir-hi per aconseguir que aquest esdevingui un lloc real de trobada i enfortiment del sector, en el qual tinguem l'oportunitat de fer xarxa i establir aliances i col·laboracions entre entitats, i on puguem fer incidència social i política tot treballant els reptes ambientals del país per als propers anys i quin és el nostre paper com a sector per a afrontar-los i donar-hi resposta.


JA TENIM EL PROGRAMA DEFINITIU DEL 3R CONGRÉS!

Ja pots consultar el PROGRAMA DEFINITIU del 3r congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya!

 

 

Obrirem el congrés del TSAcat el dia 16 de febrer amb la Benvinguda Institucional, en la qual hi participaran la Sra. Janet Sanz, Tinenta d'Alcalde d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, la Sra. Marta Subirà, Sectretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i el Sr. Manel Cunill, President de l'o3sac.

 

Seguidament, el biòleg i Premi Medi Ambient 2017  Francesc Giró i l’ambientòloga i exdiputada de la CUP Mireia Boya ens oferiran una ponència sobre el rol de les entitats ambientals en la implementació de les polítiques ambientals del país, concretament podrem escoltar dues visions diferents sobre l'activisme ambiental i la incidència política a Catalunya.

 

Incidir a nivell institucional i traçar quin ha de ser el futur de Catalunya en l’àmbit mediambiental és el principal repte que es planteja el 3r Congrés, el fòrum de trobada de totes les entitats mediambientals de Catalunya que se celebra cada dos anys, impulsat per l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya.

 

 

Del canvi climàtic a la sobirania energètica

 

El canvi climàtic i la problemàtica de la qualitat de l’aire, les lleis de territori, de biodiversitat i d’espais agraris, qüestions sobre l’educació i el voluntariat ambiental, conservación i biodiversitat, i la sobirania energètica o la municipalització del recurs de l’aigua són alguns dels temes d’actualitat que s’abordaran en 6 taules de debats. Les sessions agrupades sota el títol d’Espai ‘Els Reptes’, seran simultànies i conduïdes per entitats expertes en cada àmbit.

 

La participació és oberta a les entitats però també a tot l’àmbit d’influència del sector; organitzacions, empreses i institucions. El Congrés vol esdevenir un fòrum àmpliament representatiu de totes les voluntats col·lectives mediambientals i generar unes Conclusions que siguin el màxim d’incisives en el traçat mediambiental del país.  

 

Així mateix, el Congrés continua essent una oportunitat pel sector per fer xarxa i establir aliances i col·laboracions entre entitats a través de l’espai ‘Fem Xarxa’, dinamitzat amb l’objectiu de generar sinèrgies i aliances internes. 

 

Aquest congrés és una fita molt important pel conjunt de les entitats ambientals de Catalunya, és per això que  us animem a què hi participeu!

 

Entre tots farem que el 3r Congrés del TSAcat sigui tot un èxit!


el 3r congrés del tsacat s'acosta! QUÈ HI TROBAREU?

Només falta 1 mes pel 3r congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya, el qual es realitzarà el dia 16 de febrer al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

 

Us convidem a totes les entitats a assistir-hi per aconseguir que aquest esdevingui un lloc real de trobada i enfortiment del sector, en el qual tinguem l'oportunitat de fer xarxa i establir aliances i col·laboracions entre entitats, i on puguem fer incidència social i política tot treballant els reptes ambientals del país per als propers anys i quin és el nostre paper com a sector per a afrontar-los i donar-hi resposta.

 

 

QUÈ TROBAREU al 3r CONGRÉS del TSAcat? (veure PROGRAMA del congrés)

 

Ponència inaugural, sobre 'El rol de les entitats en la implementació de les polítiques ambientals del país. Dues visions sobre l'activisme ambiental i la incidència política a Catalunya', que serà impartida per:

Sra. Mireia Boya, ambientòloga; ex-diputada de la CUP i ex-membre de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat al Parlament de Catalunya.

Sr. Francesc Giró, biòleg; ex-director de l'entitat AccióNatura i Premi Medi Ambient 2017 per la seva trajectòria.

 

Espai 'Els reptes', que consistirà en la realització de taules de debat per identificar els reptes ambientals per als propers anys per a cada àmbit temàtic, quin és el nostre paper com a sector i què podem fer per a afrontar-los i donar-hi resposta. Es portaran a terme 6 taules de reptes simultànies, cadascuna d'un àmbit de treball diferent, i dinamitzades per a una entitat d'expertesa amb la temàtica. 

(Més informació)

 

Espai 'Fem Xarxa', taller per afavorir el coneixement dels participants i fomentar estratègies col·laboratives per a compartir recursos, cercar aliances i col·laboracions professionals així com identificar propostes per reforçar el treball en xarxa a nivell de sector. Aquest espai estarà dinamitzat per la SCEA. (Més informació)

 

Cloenda i lectura del Manifest, en el qual es recolliran els reptes i les propostes de futur.

 

 

Com podeu veure, el congrés està farcit d'espais molt interessants per a les entitats i pel sector!

 

Aixi doncs, US HI ESPEREM!!!!

 

 

Us hi podeu INSCRIURE fins al dia 31 de gener! 

 

Per fer efectiva la inscripció, cliqueu AQUÍ


El proper febrer de 2018 arriba la 3a edició del congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya!

 • El 3r congrés del TSAcat es realitzarà el dia 16 de febrer de 2018. 
 • El 3r Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya vol esdevenir un lloc de trobada i reflexió per estructurar, enfortir i donar dimensió social al tercer sector ambiental català .

 

El divendres 16 de febrer de 2018 es celebrarà el 3r congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya (TSAcat) al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

 

En aquesta ocasió també hem prioritzat el fet d’involucrar les entitats en l’organització del congrés des de l’inici, i ho hem fet recollint les seves expectatives per al 3r congrés mitjançant un formulari online, i tenint en compte les avaluacions del passat congrés. També hem creat un Comitè Organitzador per enriquir els continguts del congrés, el qual està format per 12 entitats. 

 

El 3r Congrés del Tercer Sector Ambiental de Catalunya vol esdevenir un lloc de trobada i reflexió per estructurar, enfortir i donar dimensió social  al tercer sector ambiental català. Concretament, amb el 3r congrés del TSAcat volem aconseguir:

 

ü  Facilitar la coneixença entre entitats del TSAcat i l’establiment d’aliances i col·laboracions.

ü  Contribuir a la construcció d'una identitat compartida i a la pertinença de sector.

ü  Treballar la incidència social i política per àmbits.

ü  Treballar els reptes ambientals per als propers anys i què podem fer com a sector per afrontar-los.

 

Trobareu tota la informació del congrés (programa, objectius, llocs, com efectuar la inscripció...) a la web del congrés:

 

www.3congrestsa.cat

 

Us hi esperem!